Kontakty

Veterán Šariš klub Prešov
Záhradná 33

080 01 Prešov

IČO: 37 941 402
DIČ: 2022158996
banka: OTP Bank Slovensko, a.s.
č.ú.: SK 4852 00 0000 0000 0886 7223

Martin Lukáč - predseda
tel.: 0917 525 654
email: evkamar@gmail.com

Martin Dorko - podpredseda
tel.: 0903 573 487
email: dorkomartin@gmail.com

Alexander Ducár - hospodár